Polsko - Irackie Forum Gospodarcze 2019

Warszawa, 10-11 września
WSPÓŁPRACA POLSKO-IRACKA

Preferencyjne warunki do rozwoju biznesu, bogactwa naturalne oraz życzliwie nastawieni do współpracy z Polakami – oto największy kapitał Iraku, który w dniach 8-9 listopada b.r. w Warszawie przybliżony zostanie przedsiębiorcom podczas polsko-irackiego forum gospodarczego zorganizowanego z inicjatywy Polsko-Irackiej Izby Współpracy Przemysłowo-Handlowej. Na uczestników spotkania, które swoją obecnością uświetni Marszałek Senior Kornel Morawiecki, czekają 3 bloki tematyczne zawarte w 4 sesjach, a także spotkania z ponad 50 firmami z różnych branż przemysłowych.

ROZBUDZIĆ UŚPIONY POTENCJAŁ

Mimo deklarowanych chęci rozwoju współpracy pomiędzy Polską, a Irakiem padających ze strony przywództw obu Państw potencjał ten do dziś nie jest w pełni wykorzystany mimo faktu, że gospodarka obu krajów jest kompatybilna, a nie konkurencyjna, a Państwa łączy długa historia gospodarczej współpracy. Sytuacja ta stanowi wyjątkową okazję dla firm, które zdecydują się zainwestować w Iraku, który szybko stabilizuje swoją sytuację po zniszczeniach wojennych poszukując sojuszników w odbudowie infrastruktury drogowej i logistycznej, a także wsparcia w usprawnieniu administracji państwowej. Pomiędzy obydwoma krajami istnieje także duże i atrakcyjne pole do współpracy naukowo-technicznej. Iracka kadra cywilna i wojskowa może czerpać z doświadczenia Polski w dziedzinach cywilnych i obronnych. Z kolei Irak może odegrać istotną rolę w dywersyfikacji nośników energii stosowanych w Polsce i tym samym brać udział w bezpieczeństwie energetycznym naszego kraju.

PREFERENCYJNE WARUNKI DLA BIZNESU

W chwili obecnej wymiana handlowa między Polską i Irakiem sytuuje się na poziomie ponad 1 mld dolarów, głównie dzięki towarom eksportowanym z Polski. Irak stworzył preferencyjne warunki dla rozwoju biznesu poprzez odpowiednie środowisko inwestycyjne. Obejmuje ono m.in. specjalne strefy ekonomiczne utworzone na terenie kraju w porozumieniu z organizacjami międzynarodowymi oraz Ustawę Inwestycyjną uchwaloną w 2018 r., która gwarantuje firmom zainteresowanym wejściem na iracki rynek liczne ulgi i korzyści. Zaliczyć możemy do nich m.in. dziesięcioletni okres zwolnienia z podatku z możliwością jego przedłużenia, pozwolenie na obrót pieniędzmi i wywóz kapitału w walucie wymienialnej, a także prawo do zatrudniania obcokrajowców otwierające rynek pracy polskim pracownikom. Co więcej pracownicy zagraniczni mają prawo do wymiany pensji na walutę własnego kraju. Potencjał inwestycyjny kraju kryje się nie tylko w rynku budowlanym ale również w surowcach naturalnych ukrytych pod ziemią, do których zaliczamy bogate złoża ropy oraz gazu.

WIĘZI HISTORYCZNE

Polska i Irak, mimo braku bliskości geograficznej. od prawie 100 lat wykazują wysoki stopień zażyłości gospodarczo-politycznej. Polska była jednym z pierwszych krajów, które uznały niepodległość Iraku. ogłoszoną w 1932 r. Po drugiej wojnie światowej stosunki obydwu krajów przybrały na sile, dzięki czynnemu udziałowi Polski w budowie infrastruktury Iraku, modernizacji przemysłu górniczego w tym kraju oraz ożywionej wymianie naukowo-technicznej. Co więcej, budowa autostrady nr 1 łączącej Belgrad z wybrzeżem Zatoki Perskiej, rozpoczęta w 1979 r., będąca jedną z najodważniejszych inwestycji drogowych na świecie także przyciągnęła polski kapitał stając się największą polską inwestycją zagraniczną w tym okresie. Współpraca wyhamowała w latach 90 ze względu na problemy geopolityczne Iraku, w których Polska także starała się nieść pomoc poprzez działania wojska polskiego i polskich ekspertów dążące do uzyskania przez Irak stabilizacji i bezpieczeństwa.

Aktualny poziom współpracy między obydwoma krajami nie osiąga niestety nawet pułapu z lat 70-tych i 80-tych XX wieku, dlatego mamy nadzieję, że uda się nam wspólnie ożywić kooperację między Polską, a Irakiem wykorzystując w pełni potencjał drzemiący w obydwu Państwach.

PROGRAM POLSKO-IRACKIEGO FORUM GOSPODARCZEGO 2019
background
„Zaangażowanie Polski w sprawy Iraku i współpraca obydwu Państw to nie  tylko kwestia polityki międzynarodowej oraz osiągnięcia celów związanych z bezpieczeństwemi umocnieniem sojuszów międzynarodowych, których Polska jest częścią, to także kwestia rozwoju ekonomicznego i społecznego dla obydwu Państw.”

Marszałek Senior Kornel Morawiecki

50
PONAD 50 FIRM
z różnych branż przemysłowych
3
BLOKI TEMATYCZNE
zawarte w 4 sesjach
11
GODZIN SPOTKAŃ
z przedstwicielami firm z Polski i Iraku
100
UCZESTNIKÓW
z Polski i Iraku
Polsko Irackie Forum Ekonomiczne 2018
MIEJSCE KONFERENCJI
Radisson Collection Hotel, Grzybowska 24, 00-132 Warszawa

ORGANIZATORZY
Polsko Iracka Izba Współpracy Przemysłowo-Handlowej
Polskie Centrum Obsługi Biznesu